M: info@demeibloem.be
T: +32 (0)51-40 18 23

Historiek

Ontstaan

NV. De Meibloem is een familiale onderneming die ontstaan is rond de jaren 1930, door toedoen van de heer en mevrouw Kamiel Meeuws - De Vos. De zaak werd doorgegeven van vader op dochter op zoon en wordt vandaag geleid door de derde generatie.

Grootvader Kamiel Meeuws runde een ijzerwarenwinkel in Pittem, toen hij begin de jaren '30 met een tot autobus omgebouwde vrachtwagen startte met het vervoer van personen. Toen al snel bleek dat er meer in zat dan enkel weekendritjes, ging Kamiel Meeuws zich meer en meer toeleggen op het personenvervoer. In 1939 kocht hij zijn eerste gloednieuwe autocar... In die tijd reed de autocar enkel in de zomermaanden, van mei (vandaar de doopnaam 'meibloem') tot september. In de wintermaanden was er helemaal geen vraag naar autocars. De oorlogsjaren gooiden roet in het eten en de overheid eiste de autocar op voor het leger.

Camiel Meeuws De Vos
De heer en mevrouw Kamiel Meeuws - De Vos
  Dochters Mariette En Agnes Meeuws
Dochters Mariette en Agnes Meeuws

 

Tweede generatie

In 1956 huwde de dochter Mariette Meeuws met Hugo Eelbode, die onmiddellijk interesse toonde in de activiteiten van zijn schoonvader. Zijn technische kwaliteiten kwamen goed van pas, zowel in de winkel als in het personenvervoer. Vanaf 1961 namen zij de zaak van vader Kamiel Meeuws over.

Uitbreiding

In 1972 werd beslist om enkel en alleen in de autocarsector door te gaan. De komst van Bekaert Engineering, de dradenproducent uit Zwevegem, die dringend vele werkkrachten voor zijn fabrieken nodig had, bespoedigde die overgang. Om zijn aanbod aanlokkelijk te maken, legde hij autobussen in van verschillende dorpscentra naar zijn fabrieken in de afgelegen industriezones. De Meibloem was mee uitverkoren om dit vervoer te verzorgen en kreeg drie lijnen toegewezen. Dit betekende opnieuw uitbreiden : het centrum van Pittem werd verlaten, en de heer en mevrouw Hugo Eelbode - Meeuws bouwden een volledig nieuwe garage en woonst buiten het centrum van Pittem en stichten PVBA DE MEIBLOEM met maatschappelijke zetel in de TIELTSTRAAT. 18B in PITTEM (21/12/1972).

Verdere groei

Tot 1983 waren de grootste activiteiten van de Meibloem het fabrieksvervoer, het school- en zwemvervoer en het organiseren van eendaagse en meerdaagse reizen op vraag van de klanten. In 1984 volgde een nieuwe groeifase met de overname van het bedrijf Vandecasteele uit Meulebeke, dat de openbare buslijn 68b Kortrijk - Tielt exploiteerde. Dit betekende meteen een forse uitbreiding met 7 lijnbussen, 7 chauffeurs en 1 bediende. Een nadeel stak de kop op, namelijk de scheiding van de 2 vestigingsplaatsen in Pittem en Meulebeke.

Eigen reisprogramma

In die periode ook kwam "individualisatie" als trend naar boven. Vele mensen gingen liever met de eigen wagen naar het werk en dat was nadelig voor het fabrieksvervoer. Bekaert schafte lijnen af en bezuinigde op de vergoedingen voor het vervoer. De Meibloem zocht naar nieuwe mogelijkheden om het bestaande autocarpark 'rijdende' te houden en startte met de verkoop van een eigen reisprogramma. Dit spitste zich vooral toe op de maanden juli en augustus, want dan ligt het schoolvervoer volledig stil en is het verlofperiode in de bedrijven. Het succes bleef niet uit... en de reisprogramma's werden steeds uitgebreider. Nu heeft de klant een grote waaier aan keuzemogelijkheden.

Na zijn legerdienst in 1983 kwam zoon Bart Eelbode zijn ouders helpen in het bedrijf. In november 1984 huwt hij met Bibiane Vermeersch. Dit is ook de periode waarin de aankoop van de eerste dubbeldekcar van 87 zitplaatsen gebeurt. Op 31 maart 1989 wordt de PVBA omgevormd naar NV DE MEIBLOEM.

Familiefoto Eelbode
De heer en mevrouw Hugo & Mariette Eelbode-Meeuws (2de generatie)
De heer en mevrouw Bart & Bibiane Eelbode-Vermeersch (3de generatie) met kinderen Tom & Charlotte

Derde generatie

Vanaf 1992 komt de derde generatie aan de beurt : de heer en mevrouw Bart Eelbode - Vermeersch nemen op 25 maart 1992 NV DE MEIBLOEM over. Op dat ogenblik is de Meibloem een gezonde onderneming die 7 lijnbussen en 9 touringcars (waaronder 2 dubbeldekcars van 87 en 67 zitplaatsen) telt en die werk biedt aan 16 chauffeurs.

Om het probleem van de twee locaties, dat veel tijdverlies en minder goede controle met zich meebracht op te lossen, wordt het bedrijf volledig gecentraliseerd in de Kasteelstraat in Tielt. Dit betekende de bouw van een volledig nieuwe garage met moderne wasplaats en volledig ingerichte werkplaats. 

Toekomst?

En wat zijn de toekomstperspectieven van de derde generatie...?

De uitbreiding van het wagenpark behoort niet onmiddellijk tot de orde van de dag. De inspanningen zullen geconcentreerd worden op de vernieuwing en verjonging van het bestaande autocarpark. Ook wordt gestreefd naar een steeds betere dienstverlening naar de klanten toe.

Zo zijn ondertussen 4 touringcars uitgerust met een personenlift, om ook mindervaliden op een comfortabele manier van het reizen per bus te laten genieten.