M: info@demeibloem.be
T: +32 (0)51-40 18 23

Jaarpolissen

De Meibloem werkt samen met Allianz Global Assistance. Er zijn verschillende formules, hieronder een kort overzicht:

Royal Service (dekking wereldwijd)

Bijstand personen
 • onbeperkte medische kosten in het buitenland
 • medische nabehandelingskosten na ongeval in buitenland: tot € 6.250
 • opsporings- en reddingskosten: tot € 15.000
 • ski-garanties
 • repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • verblijfsverlenging of upgrade van verblijf op medisch voorschrift
 • bijstand door een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleenreizende
 • vervroegde terugkeer vanuit het buitenland omwille van dringende redenen
 • terugbetaling geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
 • catastrofedekking: verlenging van verblijf ten gevolge van een natuurramp, een terroristische aanslag of een onaangekondigde staking: tot 5 dagen tot max. € 120/dag
Bagageverzekering
 • bij schade, verlies of diefstal: tot € 2.500/pers.
 • eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van bagage: tot € 625/pers.
 • waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop, sportmateriaal: tot € 1.250
Kapitaal reisongevallen
 • bij blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval in buitenland: tot € 12.500/pers.
Bijstand voertuigen in Europa (zonder leeftijdsbeperking voertuig)
 • pechhulp en sleping vanaf de woonplaats: 2 voertuigen
 • caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
 • repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en de huisdieren
 • extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse
 • vervangwagen (5 dagen in België - 10 dagen buitenland): auto tot cat. D
Annuleringsverzekering & compensatiereis
 • dekking bij o.a. ziekte, onverwachte verslechtering bij vooraf bestaande ziekten, ongeval, overlijden, ontslag ... (tot 2 annuleringsdossiers per polis in één verzekeringsjaar): All Risk* - tot € 3.500/pers. en max. € 14.000/polis/jaar
  (*25% franchise voor een niet in de Algemene Voorwaarden vermelde reden)
 • bij reisonderbreking voor ernstige gedekte reden
 • compensatiereis of -dagen bij vroegtijdig onderbreken en repatriëring van de reis om dringende reden: compensatiereis tot € 3.500/persoon en max. € 14.000/polis/jaar
Event Ticket Cancellation
 • Event ticket-annulering tot € 500 per persoon en max. € 2.000 per bestelling: tot € 500 per pers. en max. € 2.000 per polis
Fietsbijstand in Europa
 • bijstand bij pech, diefstal of ongeval
Afkoop franchise huurauto of motor
 • tot maximum bedrag van € 2.000

Premie Royal Service

 • premie 1 persoon: € 599
 • premie voor 2 personen: € 739
 • premie voor gezin: € 799

Gold Service 

Bijstand personen
 • onbeperkte medische kosten in het buitenland
 • medische nabehandelingskosten na ongeval in buitenland: tot € 6.250
 • opsporings- en reddingskosten: tot € 6.250
 • ski-garanties
 • repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • verblijfsverlenging of upgrade van verblijf op medisch voorschrift
 • bijstand door een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleenreizende
 • vervroegde terugkeer vanuit het buitenland omwille van dringende redenen
 • terugbetaling geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
 • catastrofedekking: verlenging van verblijf ten gevolge van een natuurramp, een terroristische aanslag of een onaangekondigde staking: tot 5 dagen tot max. € 120/dag
Bagageverzekering
 • bij schade, verlies of diefstal: tot € 2.000/pers.
 • eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van bagage: tot € 500/pers.
 • waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop, sportmateriaal: tot € 1.000
Kapitaal reisongevallen
 • bij blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval in buitenland: tot € 12.500/pers.
Bijstand voertuigen in Europa (zonder leeftijdsbeperking voertuig)
 • pechhulp en sleping vanaf de woonplaats: 2 voertuigen
 • caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
 • repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en de huisdieren
 • extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse
 • vervangwagen (5 dagen in België - 10 dagen buitenland): auto tot cat. B
Annuleringsverzekering & compensatiereis
 • dekking bij o.a. ziekte, onverwachte verslechtering bij vooraf bestaande ziekten, ongeval, overlijden, ontslag ... (tot 2 annuleringsdossiers per polis in één verzekeringsjaar): tot € 2.500/pers. en max. € 10.000/polis per jaar
 • bij reisonderbreking voor ernstige gedekte reden
 • compensatiereis of -dagen bij vroegtijdig onderbreken en repatriëring van de reis om dringende reden: tot € 2.500/persoon en max. € 10.000/polis per jaar voor de niet genoten vakantiedagen.

Premie Gold Service

Europa + Middellandse Zeegebied

 • premie 1 persoon: € 359
 • premie voor 2 personen: € 409
 • premie voor gezin: € 469

Wereldwijd

 • premie 1 persoon: € 489
 • premie 2 personen: € 559
 • premie voor gezin: € 619

Travel Service

Bijstand personen
 • onbeperkte medische kosten in het buitenland
 • medische nabehandelingskosten na ongeval in buitenland: tot € 6.250
 • opsporings- en reddingskosten: tot € 6.250
 • ski-garanties
 • repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • verblijfsverlenging of upgrade van verblijf op medisch voorschrift
 • bijstand door een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleenreizende
 • vervroegde terugkeer vanuit het buitenland omwille van dringende redenen
 • terugbetaling geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
 • catastrofedekking: verlenging van verblijf ten gevolge van een natuurramp, een terroristische aanslag of een onaangekondigde staking: tot 5 dagen tot max. € 120/dag
Bagageverzekering
 • bij schade, verlies of diefstal: tot € 2.000/pers.
 • eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van bagage: tot € 500/pers.
 • waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop, sportmateriaal: tot € 1.000
Kapitaal reisongevallen
 • bij blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval in buitenland: tot € 12.500/pers.
Annuleringsverzekering & compensatiereis
 • dekking bij o.a. ziekte, onverwachte verslechtering bij vooraf bestaande ziekten, ongeval, overlijden, ontslag ... (tot 2 annuleringsdossiers per polis in één verzekeringsjaar): tot € 2.500/pers. en max. € 10.000/polis per jaar
 • bij reisonderbreking voor ernstige gedekte reden
 • compensatiereis of -dagen bij vroegtijdig onderbreken en repatriëring van de reis om dringende reden: tot € 2.500/persoon en max. € 10.000/polis per jaar voor de niet genoten vakantiedagen.

Premie Travel Service

Europa + Middellandse Zeegebied

 • premie 1 persoon: € 249
 • premie voor 2 personen: € 299
 • premie voor gezin: € 359

Wereldwijd

 • premie 1 persoon: € 379
 • premie 2 personen: € 449
 • premie voor gezin: € 509